Váci Madách Imre Gimnázium
Cím: 2600 Vác, Dr. Brusznyai Árpád u. 4

tempuslogo

A projektet az Európai Bizottság támogatta. A honlapon megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.

A Váci Madách Imre Gimnázium Módszertani megújulás projekt
Erasmus+ KA1-es pályázat 2016.

A projekt címe
Módszertani megújulás
Iskolánk Vác város gimnáziuma, ehhez hűen nagy hangsúlyt fektet az oktatás minden szegmensére. A gimnáziumi tárgyak mindegyike, így az idegen nyelvek oktatása is stratégiai fontosságú feladatunk. Iskolánk 2005 óta indít idegen nyelvre specializálódott és nyelvi előkészítő osztályokat. A nyelvi osztályokban folyó minőségi munka záloga a felkészült, napra kész ismeretekkel és módszertani repertoárral rendelkező szaktanárok. Projektünket a gimnáziumban idegen nyelvet és magyar nyelvet oktató kollégáink szakmai, módszertani megújulása céljából indítottuk.
A projekt fő célkitűzései A képzésben részt vevő kollégák a kurzusok során megismerkednek az általános, minden idegen nyelv tanítására adaptálható módszertani újításoktól kezdve az egyes idegen nyelvekre vonatkozó specifikus kérdésekig húzódó didaktikai eszközök széles skálájával. A módszertani újdonságok körében kiemelt helyet kapnak az IKT-s eszközök tanórai és tanórán kívüli felhasználási lehetőségei, a különböző médiaproduktumok (blog, podcast stb.) nyelvórai adaptációi, melyek nem csak az élő idegen nyelv megismertetését, a kommunikatív nyelvoktatást segítik, hanem a diákok motiváltságát, így eredményeit is jelentősen növelik. Kollégáink, intézményünk és az Unió elvárásaihoz igazodva olyan kurzusok kerültek kiválasztásra, melyek tematikája érinti a kooperatív tanulási technikák, csoportmunkák, diákközpontú, kommunikatív oktatási formák témáját nem csak elméletben, hanem gyakorlati oktatás formájában is. A kurzus résztvevői megszerzett tudásukat a nyelvi előkészítő osztályok, emelt óraszámban idegen nyelvet tanuló csoportok mellett, a hagyományos tanrendű, heti 3 órás csoportok esetében is kiválóan fel tudják használni. A használható idegen nyelv tudás az európai munkaerőpiac alapvető elvárása, melyre igyekszünk diákjainkat a legmagasabb szinten felkészíteni.
A projekt célkitűzései közé tartozik az egész életen át tartó tanulás támogatása, diákjainknak a más kultúrákra nyitott, európai szemléletmód átadása, közös európai értékeink elmélyítése, iskolánkban, csoportjainkban ezeknek az értékeknek a normává tétele. Iskolánk pedagógiai programjában lefektetettek szerint nagy hangsúlyt kap a diákok állampolgári, így európai állampolgári nevelése.
A kurzusokon való részvétel lehetőséget kínál a célországok oktatási rendszerébe való betekintésre, más országok delegált tanáraival történő tapasztalatcserére, mely további szakmai együttműködés és bilaterális/multilaterális projektek lehetőségét rejti magában.
A projektben résztvevő tanáraink a következő kurzusokon vesznek részt:

  • Bejczi Lujza – Olaszország, Otranto Corso di didattica dell’italiano per insegnanti (képzőintézmény: Istituto della lingua e cultura italiana Porta d’Oriente)
  • Bártfai Veronika – Spanyolország, Malaga Spanish for Teachers course (képzőintézmény: Instituto Malaca)
  • Boda Mária – Málta Fluency and English Language Development for Educators (képzőintézmény: Executive Training Institute)
  • Fejes Edina – Franciaország, Nizza Cours de Français pour professeurs (képzőintézmény: Institut alpha.b)
  • Kozma Edit – Egyesült Királyság, London Practical Uses of Technology in English Language Teaching (képzőintézmény: British Study Centres School of English)
  • Turainé Toldi Dorottya – Olaszország, Róma Corso di aggiornamento per insegnanti d'italiano L2/LS (képzőintézmény: Scuola Torre di Babele)
Iskolánk elvárja a projekt résztvevőitől, hogy megszerzett ismereteiket a lehető legszélesebb körben továbbadják. Ennek érdekében disszeminációs terv készült, melyben pontosan ütemezve nyomon követhető a kurzusok utáni munkaközösségi, tantestületi szintű beszámolók, bemutatóórák, publikációk, workshopok, műhelymunkák rendje. A kurzusok befejeztével a résztvevők elkészítik Europass mobilitási igazolványukat.
A projekt egészét összevetve iskolánk úgy gondolja, a módszertani kurzusokon történő részvétel minőségi módon emeli az intézményben folyó oktatás színvonalát, motiváló hatással vannak kollégáinkra és diákjainkra egyaránt, valamint sokban hozzájárul az intézményben dolgozó pedagógusok és nálunk tanuló diákok nyitottságához, európai szemléletmódjához.
A projekt egészét összevetve iskolánk úgy gondolja, a módszertani kurzusokon történő részvétel minőségi módon emeli az intézményben folyó oktatás színvonalát, motiváló hatással vannak kollégáinkra és diákjainkra egyaránt, valamint sokban hozzájárul az intézményben dolgozó pedagógusok és nálunk tanuló diákok nyitottságához, európai szemléletmódjához.
The title of the project
Innovation in methodology
As the secondary grammar school of our town we put great emphasis on all aspects of education. Besides academic subjects, teaching modern languages is our strategically important target. Classes specialised in languages and intensive language preparatory classes (NYEK) were first launched in 2005. The base of high quality language teaching is the highly qualified language teacher of up-to- date skills and methodological repertoire. With our project we aim at the professional and methodological innovation of teachers of modern languages.
The goals of the project
The participants of the projects will get to know a whole range of methodological tools and innovations from the general adaptable second language issues to the language specific didactic issues. One focus of the project is the potential exploitation of ICT (information and communication technology) tools, and different media productions (blog, podcast etc.). Integrating ICT in the classroom is not only a new way of learning languages, but it also promotes communication and motivation in and out of the classroom. Meeting the needs of the colleagues, our institution, and the EU the courses were chosen to embrace cooperative techniques, teamwork, learner-centred, and communicative language teaching approaches in a practical way. The participants of the project are able to use and adapt their new knowledge and skills in the intensive language preparatory classes, the language specialised classes and the general language classes as well. Efficient foreign language communication is an essential requirement in the EU workforce market, for which we prepare our students at the highest possible level.
Other goals of the project include promoting life-long learning, and passing on common European values and norms so as to make our students open to other cultures and European aspects. In accordance with the Pedagogical Programme of the school we also aim to enhance the EU citizenship education.
The carefully chosen courses also give us the opportunity to get an insight into the different educational systems of the target countries, and to exchange experience and good practice with the delegated foreign colleagues that will hopefully lead to further professional cooperation and bilateral or multilateral projects.
Our school expects the participants to make the newly gained knowledge and skills available to a great many of audiences. Therefore a plan of dissemination was written, where the schedule of presentations, presentation lessons, publications and workshops is easy to follow. After the course the participants do their Europass Mobility Document.
In conclusion, our school claims that the chosen methodological courses will contribute to the development of the level of education, and will motivate other students and colleagues. The courses will also shape and form a kind of openness to europeanness.
000webhost logo